Видавничо-полiграфiчний центр "Такие дела" — Друкуємо все, крім грошей!

Носії

Макети приймаються на таких носіях:

• CD-ROM/CD-R/CD-RW–диски

• DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD-RAM–диски

• Iomega Zip 100/250 Mb

• Iomega Jaz 1Gb

• МО 3,5” 230/640 Mb  

Пристрої, що підтримують USB, FireWire або Ethernet, за наявності драйверів до них.

До макету повинна додаватися роздруківка з принтера, або кольоропроба. Враховуйте, що принтерна роздруківка не в змозі відтворити тиражний колір.

У іменах файлів, папок, назвах фарб, шрифтів, шарів та ін. припустиме використання тільки символів латинського алфавіту, цифр і знаків підкреслення (_), тире (-). Не рекомендується використання у назвах пробілів. Всі використовувані шрифти й файли повинні мати унікальні імена.

Верстка у Word, Excel, Power Point не приймається.

Файли Microsoft Word, Excel, Power Point не можуть бути прийняті як оригінал-макети. Іноді можливе перетворення таких файлів у вид, придатний для виводу та подальшого друку, однак у загальному випадку вони приймаються лише як вихідні тексти.

Стосується лише макетів на РС.

У жодному разі не використовуйте файли у форматі Windows Metafile (WMF) або Enhanced Metafile (EMF). Ці файли: а) зазвичай не зовсім коректні; б) містять у собі кольори тільки у форматі RGB.

Вимоги до елементів макету

 Колірна модель. Всі елементи макету, включаючи растрові та векторні ілюстрації, повинні бути у колірній моделі, що точно відповідає колірній моделі, що буде використовуватися під час друку публікації. Тобто:

1. Якщо публікація буде друкуватися стандартними фарбами, що змішуються CMYK, то всі ілюстрації повинні бути виконані у колірному просторі CMYK, текст і всі елементи оформлення повинні бути «поділені» у той же колірний простір. Тобто у публікації не повинно бути ілюстрацій у колірних просторах, відмінних від CMYK або Grayscale, не повинно бути текстів або елементів оформлення, пофарбованих у плашкові (Spot) кольори.

2. Якщо публікація буде друкуватися фарбами, що змішуються CMYK плюс додаткові плашкові фарби (наприклад, CMYK + Pantone), то ілюстрації й елементи оформлення можуть мати колірну модель CMYK і/або лише ті плашкові кольори, якими реально буде здійснюватися друк. У разі, коли потрібно у растровій ілюстрації змішати CMYK і плашкові фарби, необхідно зберегти ілюстрацію у форматі Adode PhotoShop EPS DCS 2 (при цьому треба пам'ятати, що найменування додаткових фарб у файлі DCS і в програмі верстки повинні збігатися літерами з урахуванням регістру).

3. Якщо публікація буде друкуватися в одну фарбу (наприклад, Pantone або чорно-біле видання) всі ілюстрації й елементи оформлення повинні бути пофарбовані у той самий колір. Рекомендуємо використовувати колірну модель GrayScale.

4. Якщо у публікації буде застосовано місцеве лакування, то лакове виконання має бути виконане у вигляді додаткової плашкової фарби та мати атрибут Overprint («Запечатати по поверхні»). Те ж саме стосується тиснення та додаткової обробки - висічка, бігування та ін.

УВАГА!

Використання в макеті колірної моделі RGB не допускається.

У поліграфії використовується лише модель CMYK!

Використання в макеті кольору Registration не рекомендується. Він призначений тільки для технологічних елементів, наприклад, для приводних хрестів.

Не створюйте у дизайні копій основних (Cyan, Magenta, Yellow, BlacK) кольорів та не використовуйте їх для оформлення елементів полоси.

Трепінг. Не змінюйте значень треппінгу, що існують за умовчанням після інсталяції пакету верстки, якщо Ви не цілком упевнені. За призначення об'єктам у верстці ручного трепінгу (відмінного від налаштувань за умовчанням) відповідальність несе замовник.

Обрізний формат сторінки. Більшість програм верстки дозволяє виносити елементи полоси видання за межі обрізного формату сторінки. Рекомендуємо Вам довідатися у друкарні про розмір припуску на обрізання для зображень, заверстаних під обріз.

Товщина ліній. Лінії товщиною менш ніж чверть пункту, мають вигляд на роздруківках лазерних принтерів значно більш щільних, ніж вони є насправді. Не використовуйте для оформлення типографічних елементів смуги ліній з атрибутом Hairline. Мінімально можлива товщина лінії, відтворена вивідним пристроєм, може виявитися замалою. Мінімальна товщина лінії, що рекомендується 0,25-0,3 pt.

Масштабування зображень. При заверстуванні у полосу всі зображення повинні бути доведені до потрібного масштабу не засобами програми верстки, а засобами Photoshop. Масштабування зображень у програмі верстки призводить до збільшення витрат часу на растрування файлу та може призвести до погіршення якості або перекручування зображення.

Кадрування зображень. Всі зображення повинні бути максимально точно кадровані не засобами програми верстки, а у Photoshop, перед заверстуванням їх у полосу. Кадрування зображень у програмі верстки призводить до збільшення витрат часу на растрування файлу – це сповільнює обробку Вашої роботи.

При верстці оригінал-макетів повнокольорової продукції потрібно враховувати наступне:

а) відносно невеликі об'єкти чорного кольору (текст кеглем до 20 пт, лінії та ін.) завжди повинні друкуватися поверх іншого зображення (overprint black);

б) більші об'єкти чорного кольору (тексти більших кеглів, більші плашки) необхідно розфарбовувати так званим «складеним чорним» (З:55-M:45-Y:45-B:100). У протилежному випадку ми одержимо плашку або «лису», тобто сіру або прозору, коли з-під неї помітно фонове зображення.

Будь ласка, не вбудовуйте в напівтонові зображення колірні профілі, якщо ви не цілком упевнені.

Варто всіляко уникати передачі штрихових зображень (логотипи, мальовані знаки, схеми, діаграми та ін.) у напівтоновому форматі. Для одержання максимальної якості такі зображення треба «векторизувати», тобто відмальовувати у векторній програмі (Adobe Illustrator) або переводити у векторний формат за допомогою програм-трасувальників типу Adobe Streamline (другий спосіб набагато гірше). Потрібно усвідомлювати, що відсканований логотип буде виглядати гірше від мальованого, а логотип, узятий з web-сайту відповідної фірми (GIF 72 dpi) взагалі призведе до отримання відбитку неприпустимо низької якості.

Вимоги до шрифтів

 Загальні вимоги до шрифтів, що надаються разом з файлами верстки:

УВАГА!

Подаючи матеріали, необхідно надати лише ті шрифти, які використовуються у верстці.

1. Приймаються такі типи шрифтів: Adobe Type 1 (PostScript) – PC/Mac, TrueType – PC/Mac.

2. Шрифти, що надаються, повинні містити всі гарнітури, використовувані у верстці.

3. Для кожної гарнітури повинні бути представлені всі написання, використовувані у верстці.

4. Неприпустиме використання неіснуючих написань. Програми верстки (Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe PageMaker) можуть імітувати на екрані відсутні написання. Відсутні накреслення матимуть вигляд на екрані монітора й, можливо, на роздруківці, зробленої на принтері, але вони не виведуться на фотовивідному пристрої у такому вигляді, як на екрані.

5. Шрифти у форматі TrueType для PC надаються у вигляді окремих файлів для кожного написання (розширення *.ttf).

6. Шрифти у форматі TrueType для Macintosh надаються у вигляді окремих файлів Suitcase («валізка») для кожного написання.

7. Шрифти у форматі Type 1 (PostScript) для PC надаються у вигляді 2-x файлів для кожного написання: файлу метрики (розширення *.pfm) і, власне, шрифту (розширення *.pfb).

8. Шрифти у форматі Type 1 (PostScript) для Macintosh надаються у вигляді сукупності одного файлу Suitcase (Font suitcase) з екранними представленням всіх написань гарнітури та файлів принтерних шрифтів для кожного написання окремо (PostScript font). Бажане надання всіх принтерних шрифтів для написань, що мають екранну версію у файлі Suitcase, незалежно від того, використовується конкретне написання шрифту чи ні. У іншому випадку, Adobe Type Manager повідомить про відсутні шрифти.

9. Перед відправленням верстки на вивід, рекомендується перевірити всі файли векторних ілюстрацій у форматі EPS, розміщені в публікації. Програми верстки не перевіряють файли EPS на предмет шрифтів, що використовуються в них. Якщо Ви виявите у файлах EPS шрифти, або надайте їх разом з версткою, або конвертуйте у криві.

10. Допускається використання шрифтів у форматах TrueType і Type 1 одночасно. Але не допускається використання двох шрифтів під одним ім'ям в обох форматах одночасно.

11. У програмах верстки неприпустиме використання атрибутів «All caps» і «Small caps».

12. Не допускається використання системних шрифтів. Для Microsoft Windows це шрифти: Arial, Tahoma, Times New Roman, Courier New та ін. Урахуйте, що в різних версіях Microsoft Windows системні шрифти різняться й тому може вийти, що шрифт, що не є системним у Вас, виявиться системним у пре-прес бюро. Використовуйте свідомо не системні шрифти.

13. Не рекомендується використовувати неперевірені, «саморобні» шрифти. Це дуже популярна причина виникнення проблем при виводі публікації на фотовивідний пристрій.

14. Ніколи не сподівайтеся на вдале завершення процедури заміни не поданих на вивід шрифтів на «схожі з того, що у Вас є».

Вимоги до файлів у форматі ENCAPSULATED POSTSCRIPT (EPS)

 Файли у форматі Encapsulated PostScript (EPS) приймаються з таких програм: Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand, Corel Draw.

Основні вимоги до файлів EPS:

1. Файли EPS повинні містити лише ті кольори, якими реально буде друкуватися Ваша публікація. Наявність зайвих не ділених плашкових кольорів неприпустима.

3. За наявності у файлі EPS додаткових плашкових кольорів, під час оформлення замовлення вони повинні бути окремо зазначені.

4. Всі шрифти, що містяться у файлах EPS, бажано перевести у криві. Допускається, але не рекомендується, використання шрифтів всередині EPS-файлів, але такі шрифти обов'язково мають бути додані до публікації разом з іншими шрифтами.

Тексти, написані маленьким кеглем або прописними декоративними шрифтами, потрібно залишати у початковому вигляді (НЕ В КРИВИХ). У іншому випадку на відбитку з’явиться ефект «ворсистості» букв, що є побічним і ніяк не виправляється. Варто також врахувати, що текст, переведений у криві, стає дещо товстішим, що критично при роботі з деякими гарнітурами шрифтів, що допускають використання тонкого написання. Подібний текст також залишайте не конвертованим.

Після того як Ви переклали текст у криві, збережіть цей файл під іншим іменем, щоб, у разі виявлення помилки, була можливість її виправити. І наостанок. Не знищуйте проміжні файли, файли, які імпортувалися у публікацію та ін. доти, доки замовник не підтвердить, що все добре. Краще запишіть їх на CD-R, і нехай вони певний час зберігаються.

5. EPS-файли не повинні містити ілюстрацій, встановлених за посиланнями (Link). Всі ілюстрації повинні бути вбудовані всередину файлу EPS (Embedded). Не слід вставляти в EPS растрові ілюстрації, якщо є можливість не робити цього.

6. EPS-файли не повинні містити прихованих елементів або елементів, що не друкуються, і шарів.

7. Чорний колір повинен відповідати K=100, якщо немає іншого задуму.

8. Не використовуйте внутрішнього масштабування Illustrator. Перетворюйте в необхідний масштаб в Adobe Photoshop та імпортуйте майстер-оригінал у макет.

9. Намагайтеся не розвертати об'єкти-ілюстрації.

10. Імпортуйте зображення лише у форматі TIFF чи PSD, без шарів і без компресій.

УВАГА!

Навіть якщо макет зроблений в інших версіях вищевказаних програм, але збережений у форматі зазначеної версії, не виключена можливість, що зображення на готових плівках буде відрізнятися від того, чого Ви очікували.


 Вимоги до файлів EPS, AI, підготовлених у Adobe Illustrator:

1. При збереженні файлу у форматі EPS необхідно встановити: Preview - 8 bit, версія мови PostScript - Level 3. При цьому прапорець включення шрифтів у середину файлу EPS (Include document fonts) повинен бути виключений.

2. Розподільча здатність вивідного пристрою (діалогове вікно Document Setup, поле Output Resolution) повинне бути не менше 800 dpi. Рекомендується збільшення розподільчої здатності до 2540-3600 dpi.

3. Не допускається використання спеціальних ефектів (градієнтні сітки, лінзи, інтерактивні тіні та ін.). Необхідно виключити Pattern, Texture і PS-заливання, а також використання «прозорої» (*.psd) растрової графіки, що міститься у файлі верстки.

4. Рекомендуємо намалювати рамку формату до порізки рамку формату після порізки і рамку після порізки меншу на 2 мм з кожної сторони. Це дасть Вам реальне уявлення про те, де, що і як буде різатись та розташовуватись у готовій продукції. Але перед тим як віддати макет у типографію, приберіть на цих рамках заливання та обведення.

Вимоги до файлів EPS, CDR, підготовлених у Corel Draw

1. Версії, що рекомендуються: Corel Draw 9, 11.

2. Для збереження файлу у форматі EPS необхідно скористатися функцією Export, Encapsulated PostScript.

УВАГА!

Рекомендуємо конвертування всіх шрифтів у криві. Зверніть особливу увагу на те, що Corel Draw не конвертує у криві Paragraph Text.

3. Не використовуйте криві з кількістю вузлів більше 10 000.

4. Якщо Ви використовували лінзи (Lens), такі як прозорість (Transparency) або тіні, то, перед передачею Вашої верстки на вивід, відраструйте їх. Лінзи, як правило, виводяться на фотоскладальні пристрої з перекручуванням, або не виводяться взагалі.

5. Не використовуйте колірної моделі CMYK255. PostScript не підтримує такої моделі.

6. Не зловживайте застосуванням текстурних заливань CorelDraw (texture fill), краще їх взагалі не застосовуйте. Багато проблем під час виведення виникає саме через них. Якщо від їх застосування не можливо відмовитися, то краще перевести їх у TIFF з необхідною розподільчою здатністю і вставити у макет.

Загальні зауваження до растрових зображень

 Розподільча здатність растрових зображень. Достатнім дозволом для растрових зображень є значення лініатури виводу, помножене на 2 (наприклад, для видання, що друкується з лініатурою растру 150 ліній на дюйм, достатнім дозволом буде 300 dpi). Дозвіл вище подвоєної лініатури виводу не робить помітного впливу на якість зображення і лише збільшує час генерації, перекачування по мережі та растрування.

Дозвіл штрихових зображень. Розподільча здатність штрихових зображень має перебувати у межах від 600 до 1200 dpi. На штрихових зображеннях менших за 600 dpi розподільчої здатності може проявлятися помітний оку «пил».

Формати зображень. Всі кольорові растрові зображення перед вверстуванням їх у шпальту мають бути збережені як CMYK-зображення (не залишайте їх у режимі RGB). Всі чорно-білі растрові зображення мають бути збережені як grayscale-зображення. Всі штрихові зображення мають бути збережені як bitmap-зображення. Припустимими форматами файлів є TIFF або EPS з/без DCS.

Стежте за накладеннями растрової та векторної графіки у чорних кольорах. Досить частою помилкою є ситуація, коли на чистий чорний задник (K-100 %) накладається TIFF з повнокольоровим чорним фоном (крім K~90-100 % присутні CMY-складові). У цьому разі на екрані монітора задник і фон зіллються, але на відбитку ці елементи матимуть різні відтінки.

У всіх зображень мають бути вилучені альфа-канали й контури (path), якщо вони не використовуються у інших програмах.

Якщо до кольороподілу пропонується тільки растрове зображення, то рекомендується його зберігати у форматі TIF.

По можливості не залишайте у верстці макету елементи, колірна характеристика яких відмінна від CMYK. Якщо ви завжди створювали дизайн у моделі RGB, перед здачею її в друк не забудьте перевести все у CMYK. Це легко зробити в три дії: 1) розблокуйте всі об'єкти в макеті - Object | Unlock All (Ctrl+Alt+2); 2) виділіть всі елементи дизайну - Edit | Select All (Ctrl+A); 3) тепер переведіть все у CMYK - Filter | Colors | Convert to CMYK. Після всіх вищевикладених дій переконайтеся в тому, що кольори досі відповідають необхідним. Якщо відбулися невеликі зміни (це нормальна ситуація при перетворенні з RGB в CMYK, тому що остання модель вужча за обхватом кольорів), варто виправити їх виходячи вже з моделі CMYK у відсотковому співвідношенні.

Кольори PANTONE краще переводити у CMYK. Непереведені кольори будуть автоматично замінюватись у растровому процесорі на найбільш близькі за значенням CMYK-аналоги. При цьому 100 % влучення у колір не гарантується, через технологічні особливості друку.

Намагайтеся уникати в зображеннях півтонів нижче 5 % або вище 95 % заливання у каналі кольору, існує ймовірність, що ці місця не будуть відтворені.

У матеріалах, підготовлених у растровому форматі, не рекомендується використовувати шрифти розміром менш ніж 10 пунктів (для рубаних гарнітур) і 12 пунктів (для гарнітур з тонкими зубцями). Текст, набраний розміром менш ніж 10 пунктів, у форматі TIFF буде мати «рвані» краї, через що буде знижено контрастність знаків.

Вимоги до файлів у форматі TIFF

1. Файли у форматі TIFF мають бути або в колірному просторі CMYK для повного кольорового друку, або Grayscale ? для друку в одну фарбу (наприклад, чорно-білий друк).

УВАГА!

Використання колірної моделі RGB не допускається. Використовується тільки модель CMYK!

2. Розподільча здатність для зображень Bitmap від 600 dpi до 1200 dpi, залежно від характеру штрихової графіки.

3. У файлі TIFF не рекомендується використання стиснення за алгоритмом LZW.

4. Шари в зображенні мають бути «злиті».

Вимоги до файлів у форматі Photoshop EPS (включаючи DCS EPS)

 Файли у форматі Adobe Photoshop EPS, як правило, використовуються, якщо необхідний друк спеціальними фарбами (DuoTone, TriTone та ін.) або у разі друку CMYK плюс додаткові фарби (золото, бронза, лак, Pantone та ін.). Для цього необхідно використовувати формат Adobe Photoshop EPS DCS 2.0. Файл має бути збережений з такими налаштуваннями:

Preview - TIFF 8 bit

DCS - за бажанням

Encoding - Binary

Опції «Include Halftone Function», «Include Transfer Function» повинні бути виключені.

УВАГА!

Ніколи не використовуйте алгоритм стиснення JPEG, тому що він стискає зображення із втратою інформації. У результаті такого стиснення Ви можете отримати видиму оком пікселізацію зображення.

Загальні вимоги до файлів верстки

 Приймаються файли верстки у форматах таких програм:

QuarkXPress версій 3.x, 4.x, 5.х, 6.х, 7.x PC/Mac

Adobe PageMaker версій 6.5, 7.0 - PC

Adobe InDesign 2.0, 3.0, 4.0.

За узгодженням допускається використання інших програм.

1. Разом з файлами верстки мають бути надані всі ілюстрації, які розміщені в полосах видання за посиланнями (link). Не рекомендується встановлювати зв'язок з таблицями Excel.

2. Разом з файлами верстки мають бути надані всі шрифти, що використовуються у публікації, а також в ілюстраціях, заверстаних у видання в форматі EPS.

3. Ніколи не використовуйте вставку ілюстрацій через буфер вирізання (Clipboard) або через механізм OLE/DDE (команди «Paste Special» і «Insert Object» у меню Edit). Це призведе до проблем виводу цих ілюстрацій на друк.

4. Розміри сторінки в програмі верстки мають відповідати післяобрізному формату видання. Орієнтація сторінки в публікації має відповідати орієнтації сторінки кінцевої продукції.

5. Нумерація сторінок у програмі верстки має відповідати реальній нумерації полос видання. Тобто 23 полоса видання має називатися саме 23-ою, незалежно від того, на якому місці верстки вона знаходиться. Щоб уникнути зайвих питань, полоси обкладинки рекомендується подавати в окремому файлі верстки. При використанні безшвейного скріплення полос видання, обкладинки повинні бути зверстані технологічними розворотами (4-1 і 2-3), тобто дві обкладинки на одній полосі, причому на розвороті 4-1 має бути зверстаний корінець, а на розвороті 2-3 на місці корінця має бути передбачено біле поле під клейове скріплення, що складається з товщини корінця плюс по 3 мм на кожну з обкладинок. При скріпленні скобою, обкладинки рекомендується верстати в окремому файлі, кожна обкладинка-на окремій смузі, можна й розворотами, але кожний розворот на окремій полосі. Рекомендуємо називати сторінки обкладинки «прозоро», наприклад Cov1 або Obl1 - 1-ша обкладинка, Cov2-3 або Obl2-3 - технологічний розворот обкладинок 2 і 3.

6. Елементи, розташовані «навиліт», мають виходити за краї сторінки мінімум на 3-4 мм; для журналів і брошур, що містять 96 і більше сторінок; зі зшитих скобою - мінімум на 4-5 мм. Всі значимі елементи, що знаходяться всередині сторінки, не повинні підходити до краю сторінки ближче ніж на 3-4 мм; у журналах і брошурах, що містять 96 і більше сторінок, зшиті скобою, - на 4-5 мм. Для публікацій, підготовлених для безшвейного скріплення, виліт вбік корінця робиться 3 мм. Hе повинно бути ніяких ілюстраційних рамок, що збігаються з лінією обрізки.

7. У разі, якщо у виданні використовуються плашечні кольори, необхідно стежити, щоб їхні назви були однакові скрізь (приміром, Pantone 1807 C, Pantone 1807 і PANTONE1807 будуть сприйматися як різні фарби).

8. При розташуванні ілюстраційного або текстового матеріалу близько до корінця, уникайте розташування на місці стику сторінок складних і/або значимих ілюстрацій. Для ілюстрацій, що «йдуть у корінець», при верстці повинен бути зроблений припуск. Бажано, щоб слова не ділилися корінцем розвороту. Окремі букви ніколи не мають потрапляти у корінець.

9. Тонкі лінії й рамки, а також шрифти маленьких і середніх розмірів не повинні бути складеного кольору (тільки один із чотирьох друкованих кольорів СМУК).

10. Під чистий чорний колір бажано додавати 60 % Cyan. При наявності тексту «виворіт» - мінімальний кегль 6 пунктів, написання гарнітури - неконтрастний гротеск, тобто шрифт без зарубок. Перевірте, щоб цей колір (Cyan) був відділений від всіх виворітних елементів.

УВАГА!

У всіх сучасних програмах є функція типу «Collect for output» («Зробити добірку файлів для сервісного бюро»), що допомагає правильно підготувати файли до передачі на вивід. Рекомендуємо завжди користуватися окремими програмними продуктами, призначеними для цих цілей, наприклад, CollectPro фірми Extensis і FlightCheck фірми MarkzWare.

Рекомендації для створення файлів верстки в QuarkXPress

1. Не використовуйте у програмі QuarkXPress без особливої потреби додаткові розширення (extensions), відсутність яких у Репроцентрі не дозволить відкрити публікацію. Якщо Вам необхідно застосувати такі розширення, то треба надати їх разом з версткою і вказати це при здачі матеріалів.

2. Якщо Ви остаточно не впевнені у призначенні налаштувань треппінгу програми QuarkXPress, рекомендуємо залишити їх тими, що встановлені автоматично.

3. Не використовуйте в QuarkXPress відсутні написання шрифтів (для прикладу, шрифт «Балтика» не має написання BoldItalic). QuarkXPress вміє емалювати відсутні написання на екрані і на принтері, не підтримуючу мову PostScript. Після друку ці написання матимуть інший вигляд.

4. Не допускається використання атрибутів шрифту ALL CAPS і SMALL CAPS.

5. Перед відправленням файлів на друк перевірте всі файли векторних ілюстрацій у форматі EPS на наявність у них шрифтів. QuarkXPress не повідомляє про шрифти, що містяться у EPS-файлах (це робить FlightCheck та ін.). Якщо EPS-файли містять шрифти, відсутні у верстці QuarkXPress, конвертуйте їх у криві або додайте ці шрифти на носій, що відправляється на виведення.

6. Перед відправленням файлів на друк перевірте всі файли векторних ілюстрацій у форматі Illustrator EPS на предмет растрових ілюстрацій, вставлених за посиланням (Link). Інший рівень посилань на ілюстрації не підтримується.

7. Якщо у графічний бокс вставляється tiff-файл, то колір фону боксу не повинен бути «None» (прозорий).

8. Всі заверстані у полоси зображення повинні мати у діалоговому вікні Picture Usage статус ОК (не Missing і не Modified!). Всі заверстані у полоси кольорові растрові зображення мають бути CMYK-зображеннями. Не давайте файлам зображень однакових імен! У цьому разі Ви не зможете коректно зібрати їх командою QuarkXPress Collect for Output.

УВАГА!

При застосуванні в QuarkXPress шрифтів з атрибутом outline програма автоматично ставить на такий текст параметр треппінгу overprint - це не завжди правильно, overprint має не тільки до обвідки літер, але й до самих літер. Таким чином, якщо, наприклад, на рожевому фоні написане слово білого кольору із чорною обвідкою, то overprint буде застосовані до білого і до чорного кольору і на кольоропробі (або, у найгіршому випадку, на тиражному відбитку) буде рожевий фон, а на ньому чорна обвідка літер - білого не буде зовсім. Щоб цього уникнути, змінюйте параметр overprint на knockout (або auto amount + або -).

Рекомендації для створення файлів верстки в Adobe PageMaker

 До початку верстки публікації в Adobe PageMaker встановіть у діалоговому вікні «Document Setup» ім'я PPD-файлу (Compose to printer) і дозвіл вивідного пристрою (Target output resolution). Заміна цих параметрів на інші призводить до обов'язкової переверстки тексту. Для Репроцентру розподільчу здатність виводу необхідно встановити рівним, як мінімум, 2540 dpi.

Не бажано вставляти всередину верстки ілюстрації розміром більше 16 Kb. Завжди розміщуйте ілюстрації за посиланнями (Link). Всі заверстані у полоси зображення повинні мати у діалоговому вікні Links Manager статус Up to Date. Не вставляйте зображення у полосу через Clipboard!

Рекомендації для створення макетів у Corel Draw

 Макет, створений у програмі Corel Draw, приймається до друку тільки в тому випадку, якщо не потрібна додаткова верстка й розмітка під різання. У іншому разі, макет з Corel Draw конвертується у формат Adobe Illustrator.

При конвертації макету із програми Corel Draw у формат Illustrator багато ефектів, створених у Draw, можуть загубитись. Зокрема, неправильно конвертуються лінзи й градієнти, а також перекручування. Якщо в макеті з певних причин не можна обійтися без застосування ефектів, що працюють тільки в Draw, треба або раструвати файл у TIFF з дозволом 300 dpi, або конвертувати в EPS з подальшою перевіркою.

Перевіряти можна у такий спосіб: друкуєте з Draw на віртуальний PostScript-принтер, одержуєте PS-файл, відкриваєте його у Adobe Distiller, перетворюєте у PDF з налаштуваннями «PressOptimized». Далі переглядаєте отриманий віртуальний відбиток у програмі Adobe Acrobat Reader. Якщо все відповідає тому, що ви хотіли б одержати на виході з друкувальної машини, то з макетом все в порядку.

Якщо Ви робите макет у Corel Draw, то у дизайні, що подається на вивід, всі шрифти мають бути перетворені на криві (curves), а усі об'єкти – згруповані. У дизайні мають бути присутні рівно стільки і саме ті кольори, скільки потрібно для одержання згідно Вашого задуму фотоформ. Corel Draw не допускає змінювати колірні моделі, використовуваних для розфарбовування колірних об'єктів. Без повної переробки дизайну неможливо змінити колірні моделі використаних кольорів і відповідно «підігнати» дизайн під технологію виготовлення тиражу (змінити Spot-колір на CMYK і навпаки). Припустимі колірні моделі при підготовці дизайну в Corel Draw: PANTONE Process Colors (для тріадних, CMYK-кольорів) і PANTONE MATCHING SYSTEM Colors (для кольорів не CMYK). Певна річ, припустимо використовувати колірну модель CMYK (не CMY і не CMYK255) і колірні моделі відомих Вам і наявних у Вашому розпорядженні систем контролю збігу кольорів (TOYO, TRUEMATCH etc.), але в такому разі Ви берете відповідальність на себе.

Не слід розташовувати у шпальтах сторонніх пакетів верстки *.EPS ілюстрації, експортовані з CorelDRAW. Preview *.EPS-ілюстрації, експортованої з Corel Draw, зміщеної на 7 мм щодо самої ілюстрації з усіма наслідками. Немає жодних шансів на безпроблемний вивід *.EPS-ілюстрації, експортованої з Corel Draw і розташованої у полосі стороннього пакету верстки. Простий дизайн можна спробувати виправити, завантаживши *.EPS-ілюстрацію, експортовану з Corel Draw в Adobe Illustrator, відредагувавши її й зберігши як Illustrator EPS. Складний дизайн залишається лише доверстати у Corel Draw. У більшості випадків все, що розпочато у Corel Draw, в Corel Draw має бути і закінчено. На вивід потрібно подавати всі використані у дизайні шрифти.

За потреби перевести у криві paragraph text; його необхідно експортувати в EPS-формат, а потім імпортувати як PS interpreted. Після цього перевірити, щоб колір був CMYK. 

У публікації, підготовленій в пакеті Corel Draw, НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ НАЯВНІСТЬ ЕФЕКТІВ:

DROP SHADOW

TRANSPARENCY

GRADIENT FILL

LENS

TEXTURE FILL і POSTSCRIPT FILL

а також інших! 

ВАЖЛИВО!

Bсі вищезгадані ефекти Corel Draw повинні бути конвертовані у Photoshop у СMYK-bitmap 300 dpi.

У публікації, підготовленій у пакеті Corel Draw, НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ НАЯВНІСТЬ РАСТРОВОЇ ГРАФІКИ З ПРОЗОРИМ ФОНОМ (розміщених файлів у форматі PSD). Не застосовуйте у публікації растрову графіку у форматах JPEG, GIF, BMP.

Найбільш поширені помилки

 Ці та інші помилки найчастіше призводять до затримок виводу і/або додаткових витрат:

• До файлу верстки не додані шрифти, або ж додані не всі шрифти, або додані не ті шрифти, якими оформлені тексти.

• У верстці використано системні шрифти.

• До файлу верстки не додані зображення або додані не всі.

• На вивід подані растрові зображення у режимі RGB.

• У файлі Corel Draw, поданому на вивід, є шрифти, не перетворені у криві.

• На вивід подані растрові зображення низької (менше ніж півтори лініатури виводу) або занадто високої (більше ніж подвоєна лініатура виводу) розподільчої здатності.

• Не всі тріадні (Process) кольори визначені саме як тріадні. Майте на увазі, що більшість Spot-кольорів бібліотек PANTONE не може бути адекватно відтворено тріадними барвниками чотириколірного офсетного друку.

• Використання для підготовки зображень додатків, що не підтримують PostScript CMYK кольороподілу (таких як CorelXara, Lotus Freelance, Microsoft Powerpoint, Lotus 123, Microsoft Excel та ін.). Такі зображення можуть бути виведені лише як чорно-білі.

• На вивід подані PostScript-файли, генеровані зі службовими мітками. У нашій друкарні використовується електронний спуск полос - програма Signastation, у якій є всі необхідні мітки, шкали та ін.

• Не можна стискати растрові об'єкти непропорційно (частенько саме так підганяють розмір в Corel Draw), тобто дозвіл у растрових об'єктів повинен бути однаковим по вертикалі та горизонталі. Всі операції з підгону растрового зображення під розмір повинні бути зроблені у Photoshop з використанням команди Image Size.

• Наприклад, якщо у Вас растровий об'єкт і його розподільча здатність 72х72 dpi, то застосування команди Resampling зі збільшенням розподільчої здатності до необхідних 300х300 dpi без зменшення лінійного розміру зображення в міліметрах, не дасть ніякого ефекту.

• Перед тим, як віддати макет у друкарню (CorelDraw), відкрийте у меню File підменю Document Info. Саме його ми відкриваємо для перегляду відомостей про всі об'єкти, розміщені у публікації. Всі Bitmaps повинні бути CMYK, всі заливання (Fills) і обведення (Outlines) так само мають бути тільки CMYK (не RGB, CMY або CMYK255 або будь-які Pantone). Крім того, всі растрові об'єкти мабть бути позначені саме як Bitmap, не повинно бути Drop Shadow, Transparency. У вкладці «Ефекти» має бути зазначено, що ефектів у цьому документі немає, те ж стосується і тексту.

Технологічні вимоги до підготовки макетів

 Під час розробки дизайну макету необхідно враховувати такі технологічні моменти:

Всі макети обов'язково повинні мати припуск на порізку – для паперових видань він становить як мінімум 2 мм по периметру, для продукції з висічкою – 3 мм, для брошур, книг – як мінімум, 3,5 мм з трьох сторін (рекомендований розмір припуску – 5 мм).

Тексти та елементи, які несуть певне змістове навантаження, не можна розміщувати на відстані ближче ніж 3 мм до лінії розрізу, у іншому випадку вони можуть зрізатися. Також тексти і такого роду елементи не можна розміщувати у виданнях, які скріплюються за допомогою термобіндеру, на 2-3-й сторінках обкладинок і на першій та останній сторінках блоку ближче ніж на 8 мм до корінця (рекомендована відстань – 10 мм), на інших сторінках – ближче, ніж на 7 мм (рекомендована відстань – 10 мм), у іншому випадку вони можуть заклеїтися. Не рекомендується в таких виданнях розміщувати ілюстрації та тексти на розворотах. Якщо цього не можна уникнути, необхідно залишити припуск на заклеювання. Категорично забороняється розміщувати на розворотах літери. Рекомендована відстань від корінця до полоси набору для видань, які комплектуються підняттям, незалежно від типу скріплення, – 15 мм.

При використанні додаткових фарб стандартний треппінг у більшості випадків необхідно коригувати, це бажано зробити на стадії розробки файлів і за узгодженням з технологом видавничо-поліграфічного центру. За інших обставин виникають непродуктивні втрати часу, пов'язані з переробкою файлів, а в деяких випадках коректно зробити треппінг у готовому макеті без шкоди для дизайну неможливо. Серед загальних принципів встановлення треппінгу необхідно знати наступне:

1) Розмір треппінгу звично становить 0,15 – 0,2 pt (ширина зони перекриття), залежно від розміру об'єктів;

2) Зазвичай більш світлий колір заводять під більш темний.

При використанні тиснення як оздоблювальної операції необхідно враховувати, що максимальна точність сполучення тиснення з малюнком 0,5 мм.

Зауваження до додатків

 Adobe Illustrator версії 7.0 для Macintosh і Windows зберігає в складі файлу документа (а відповідно й PostScript файлу друку і EPS-ілюстрації) помилкову PostScript-конструкцію, що перешкоджає виводу деяких файлів на плівку. Опис проблеми доступний за адресою:

http://www.adobe.com/supportservice/custsupport/SOLUTIONS/7e1e.htm Проблема вирішується тільки відновленням Adobe Illustrator версії 7.0 до версії 7.0.1.

Апдейтери для Macintosh і Windows відповідно:

http://www.adobe.com/supportservice/custsupport/LIBRARY/ilmac.htm (Macintosh 1.3 Мб)

http://www.adobe.com/supportservice/custsupport/LIBRARY/ilwin.htm (Windows 3.3 Мб).

Adobe Illustrator версії 9.0 для Macintosh і Windows не допускає впровадження PSD-об'єктів, тому що векторні об'єкти раструються на прозорому полі PSD.

Замовити онлайн
Контактна інформація:
Україна, 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 84
Cлужба замовлень:
(095) 696-68-81 [email protected]
Copyright © 2009 'Такі справи'. Всі права захищені.